สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลพบุรี

วงเวียนเทพสตรี ( วงเวียนพระนารายณ์ )

ตั้งอยู่กลางวงเวียนเทพสตรีใกล้ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ในบริเวณหัวถนนนารายณ์มหาราชก่อนเข้าสู่ย่านตัวเมือง แต่ชื่อวงเวียนจริง ๆ นั้นชื่อ วงเวียนเทพสตรี เป็นสถานที่ที่ชาวลพบุรีและบุคลลทั่วไปให้การเคารพนับถือมาก มีลักษณะเป็นวงเวียนขนาดใหญ่ วัตุประสงค์ของการสร้างคือเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้ซึ่งบุกเบิกและพัฒนาเมืองลพบุรีให้มีความเจิริญในทุกๆด้าน และมีพระคุณอเนกอนันต์ต่อชาติบ้านเมือง   โดยรอบวงเวียนเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการหลายแห่ง เช่น ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี ,องค์การบริหารส่วนจังหวัด , สถานีตำรวจภูธรลพบุรี , โรงเรียนเมืองใหม่, ไปรษณีย์พระนารายณ์ ฯลฯ คนท้องถิ่นจะคุ้นเคยกับการเรียกวงเวียนแห่งนี่ว่า “วงเวียนพระนารายณ์ฯ” หากว่าเราเดินทางมาจากจังหวัดสระบุรีเพื่อเข้าเมืองลพบุรีเราจะเห็นพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งตระหง่าน เหมือกับเป็นประตูสู่เมืองลพบุรีก็ว่าได้ และด้านหลังพระบรมรูปฯ ก็จะเป็นที่สำหรับจอดรถ

ศาลพระกาฬ

ตั้งอยู่ริมทางรถไฟด้านทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอด ตำบลท่าหิน เป็นเทวสถานเก่าของขอม สร้างด้วยศิลาแลงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูง จึงเรียกกันมาแต่ก่อนอีกชื่อหนึ่งว่า “ศาลสูง” ที่ทับหลังซึ่งทำด้วยศิลาทรายสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 วางอยู่ติดฝาผนังวิหารหลังเล็กชั้นบน ณ ที่นี้ได้พบหลักศิลาจารึกแปดเหลี่ยมจารึกอักษรมอญโบราณด้วย
    ส่วนด้านหน้าเป็นศาลที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2494 โดยสร้างทับบนรากฐานเดิมที่สร้างไว้ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภายในวิหารประดิษฐานพระนารายณ์ยืน ทำด้วยศิลา 2 องค์ องค์เล็กเป็นแบบเทวรูปเก่าในประเทศไทย องค์ใหญ่เป็นประติมากรรมแบบลพบุรี แต่พระเศียรเดิมหายไป ภายหลังมีผู้นำพระเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายสมัยอยุธยามาสวมต่อไว้ เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

ปรางค์สามยอด

เป็นปราสาทขอม 3 องค์ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน (อันตรละ) โดยวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ หันหน้าสู่ทิศตะวันออก ปราสาทประธานมีความสูงใหญ่กว่าอีก 2 องค์ โครงสร้างของปราสาททำจากศิลาแลงฉาบปูน มีการประดับประดาตามส่วนต่างๆ ของปราสาทด้วยปูนปั้น อันเป็นลักษณะของงานสถาปัตยกรรมในยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ครองราชย์ พ.ศ. 1724 – ประมาณ 1757) ที่นิยมใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุในการก่อสร้าง เช่น ปรางค์พรหมทัตที่ปราสาทพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประดิษฐานพระรูปของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปราสาทวัดกำแพงแลง จังหวัดเพชรบุรี ที่สร้างเป็นปราสาทศิลาแลง 3 องค์เรียงกันในลักษณะเดียวกับพระปรางค์สามยอด และปรางค์องค์กลางของวัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เป็นเขื่อนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว เป็นเขื่อนดินที่มีสันเขื่อนยาวที่สุดในประเทศไทย ช่วยกักเก็บน้ำจากแม่น้ำป่าสัก ซึ่งมีต้นน้ำอยู่ในจังหวัดเลย เขื่อนนี้สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อป้องกันอุทกภัย และเป็นประโยชน์ต่อการเกษตร การอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนั้นในบริเวณเขื่อนยังมีพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ที่แสดงความเป็นมาของเขื่อน และความรู้ด้านธรรมชาติ
 
                   จังหวัดลพบุรี                  
 
 

  

 

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s